Blisko dwumilionowa metropolia w sercu Europy jest idealnym miejscem na start. Warszawa to jedno z tych niezwykłych miast, gdzie dziedzictwo historyczne współistnieje z tym co nowoczesne. Dynamicznie rozwijające się centrum, które stało się ośrodkiem międzynarodowego biznesu. Reprezentacyjne Stare Miasto, które przyciąga nie tylko turystów. Galerie, muzea, teatry, pałace, kamienice, kościoły, bloki i w końcu Pałac Kultury – jednym słowem architektura, obok której nie można przejść obojętnie. Mówią „chaos”, dodają „twórczy”. I najważniejsze… ludzie, którzy dzięki swojej energii tworzą największy potencjał tego miasta. Warszawa przyciąga!
Nasza kancelaria

Kancelaria notarialna działa w Warszawie od 2013 roku, pierwotnie w formie spółki cywilnej. Dzięki doświadczeniu gwarantuje klientom najwyższą jakość dokonywanych czynności. Kancelaria hołduje wieloletniej tradycji wykonywania zawodu notariusza z należytą powagą i szacunkiem zarówno dla prawa, jak i dla uczestników czynności. Zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do klienta.

Notariusz Anna Rutowicz w 2007 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, broniąc pracę magisterską w katedrze prawa gospodarczego i handlowego. W tym samym roku podjęła pracę w kancelarii notarialnej, u przyszłego Patrona - notariusz Anny Wypiorczyk. W 2008 roku rozpoczęła etatową aplikację notarialną, którą zakończyła w 2010 roku pozytywnie zdanym egzaminem notarialnym. Po okresie ponad dwuletniej asesury podjęła decyzję o otwarciu własnej kancelarii.

DokumentySporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być dokonane oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem czynności. Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego katalogu dokumentów wymaganych do dokonania konkretnej czynności, z uwagi na indywidualny charakter większości z ich. Zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią drogą telefoniczną lub mailową. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości, a także udzielimy informacji w zakresie niezbędnych do przedłożenia dokumentów.

Kancelaria udziela wszelkich informacji, również w języku angielskim.


Notariusz działa na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014, poz. 164 z późn. zm.). Jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz dokonuje czynności notarialnych działając jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • • sporządza akty notarialne
  • • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • • sporządza poświadczenia
  • • doręcza oświadczenia
  • • spisuje protokoły
  • • sporządza protesty weksli i czeków
  • • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności notarialne

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko wynagrodzenie notariusza, zwane taksą, ale również podatki i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.
Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.
Wysokość wynagrodzenia określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013, poz. 237), a uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu czynności, rodzaju czynności i stopnia jej skomplikowania.
Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o kontakt z kancelarią – telefonicznie lub mailowo. Udzielamy szczegółowych informacji o wszelkich należnościach związanych z czynnością, której chcecie Państwo dokonać.
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania płatności za czynności notarialne przelewem, na rachunek bankowy Kancelarii.

KontaktKancelaria mieści się w zabytkowej kamienicy, w centrum miasta przy ulicy Filtrowej 30, w sąsiedztwie alei Niepodległości, a zatem z możliwością dogodnego dojazdu i zaparkowania samochodu przed samym wejściem. Ponadto Kancelaria udostępnia na życzenie klienta miejsce parkingowe na tyłach budynku, z wjazdem od ulicy Krzywickiego.

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Istnieje oczywiście możliwość umówienia spotkania w sobotę oraz dostosowania godzin pracy Kancelarii do Państwa indywidualnych potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria Notarialna
Anna Rutowicz
ul. Filtrowa 30 lok. 19
02-032 Warszawa

tel: +48 22 659 06 30
mail: kancelaria@notariusz-wawa.pl
www.notariusz-wawa.pl

Anna Rutowicz
kom: 507 987 273
mail: anna.rutowicz@notariusz-wawa.pl
Anna Rutowicz